حضور ناگهاني ايفمارك فيفا در ايران

پرفسور افرايم كرايمر مدرس ارشد ايفمارك فيفا به ايران خواهد آمد.

01113635

پرفسور افرايم كرايمر، نفر دوم ايفمارك فيفا براي برگزاري دوره اي سه روزه در مورد اورژانس هاي پزشكي به ايران خواهد آمد.

البته اين سفر ناگهاني شايد به صحبت هاي اخير كارلوس كي روش در ايفمارك بي ربط نباشد.

مطالب مشابه
ارسال دیدگاه جدید
شما میتوانید نظر و پیشنهاد خود راجب سایت و مطلب را برای ما ارسال کنید.

دیدگاهی ارسال نشده است!